25,610,633 opinii

5,181 marek
457,840 produktów
Odtwarzacze MP3
Diplotop – porównanie produktów - gromadzi opinie i testy użytkowników SONY NW-E75Dzięki nieocenionej bazie danych, 50 opinii o Odtwarzacze MP3 SONY NW-E75, Diplotop porównuje Odtwarzacze MP3 SONY NW-E75 z jego konkurentami, aby wybrać najlepszy produkt.

Linki sponsorowane

Pobierz przewodnik lub podręcznik użytkownika dla SONY NW-E75.

Szukaj
Marka lub producent:
Nazwa produktu :

Wszystkie numery referencyjne Odtwarzacze MP3 - SONY
Najlepsze produkty Odtwarzacze MP3 - SONY
Lista marek i producentów
APPLE
ARCHOS
COWON
CREATIVE
D-JIX
DANE-ELEC
IRIVER
LG
MEMUP
MPMAN
NEONUMERIC
PHILIPS
SAMSUNG
SANDISK
SONY
TEAC
ZICPLAY
Znajdź najlepsze produkty
Telefony komórkowe
Aparaty cyfrowe
Cyfrowe kamery i magnetowidy
Odtwarzacze MP3
Słuchawki Bluetooth
...
wysoka wydajność Niezawodność
Łatwość obsługi Wart swojej ceny

Opinia o SONY NW-E75

Użytkownicy nie mają szczególnych problemów z obsługą SONY NW-E75.Użytkownicy uważają produkt za względnie nietrwały., Ale użytkownicy nie są jednomyślni. Jeśli chcesz się upewnić, że SONY NW-E75 spełnia wszystkie Twoje wymagania – wykorzystaj doświadczenie innych użytkowników Diplofix.

Według użytkowników produkt jest wydajny., Użytkownicy w większości się z tym zgadzają. Użytkownicy uznali, że produkt wart jest swojej ceny Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla SONY NW-E75 (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria, itp).
Linki sponsorowane
Skrót instrukcji:
Odtwarzacz Network Walkman naley podàczaç bezpoÊrednio do komputera, uywajàc specjalnego przewodu USB. · Podàczenie do komputera pewnych urzàdze USB moe zakócaç dziaanie odtwarzacza Network Walkman. · Kiedy odtwarzacz Network Walkman jest podàczony do komputera, nie dziaajà na nim adne przyciski sterujàce. · Kiedy odtwarzacz Network Walkman jest podàczony do komputera, mona wyÊwietliç zawartoÊç jego wewn´trznej pami´ci flash w Eksploratorze Windows. 10 4 PrzeÊlij pliki dêwi´kowe do odtwarzacza Network Walkman. Informacji o przesyaniu plików dêwi´kowych do wewn´trznej pami´ci flash naley szukaç w oddzielnej ,,Instrukcji obsugi programu SonicStage". CzynnoÊci podstawowe z Wskazówka Informacji o przesyaniu plików dêwi´kowych z powrotem do komputera naley szukaç w ,,Instrukcji obsugi programu SonicStage" lub w pomocy elektronicznej do programu SonicStage. Uwaga dotyczàca odtwarzania utworów z ograniczeniem czasu odtwarzania (limit czasu) Niektóre utwory rozpowszechniane przez Internet (platformy EMD) mona odtwarzaç tylko przez okreÊlony czas. Przy próbie odtworzenia utworu, którego limit czasu odtwarzania ju upynà, miga napis ,,EXPIRED", a po chwili rozpoczyna si´ odtwarzanie nast´pnego utworu. Takiego utworu nie mona równie odtworzyç w programie SonicStage ani przesaç do odtwarzacza Network Walkman. Niepotrzebne utwory naley kasowaç. Uwaga dotyczàca odtwarzania utworów z ograniczeniem liczby odtworze Odtwarzacz Network Walkman nie obsuguje treÊci z ograniczeniem liczby odtworze. Przy próbie odtworzenia utworu z ograniczonà liczbà odtworze pojawi si´ napis ,,EXPIRED", a utwór nie b´dzie odtwarzany. 11 Suchanie muzyki z odtwarzacza Network Walkman Najpierw naley woyç bateri´ (patrz strona 7). Uwaga Aby uywaç odtwarzacza Network Walkman, trzeba go odàczyç od komputera. 1 Podàcz suchawki...

Łatwość obsługi
Użytkownikom zadano następujące pytanie:

Czy NW-E75 jest łatwy w użyciu?

50 użytkowników odpowiedziało na pytania i oceniło produkt w skali od 0 do 10. Ocena 10/10 oznacza, że SONY NW-E75 jest bardzo łatwy w obsłudze.

Opinie (surowe wyniki) są przedstawione na poniższym wykresie:

210415946711
012345678910

Jeżeli pozostawisz kursor nieruchomo nad kolumną przez kilka sekund, zobaczysz ilu ludzi zagłosowało na wynik widoczny w osi poziomej.

Dane statystyczne:

= 6.90
= 2.71

Przeciętny wynik wynosi 6.9, a średnia różnica 2.71.
wysoka wydajność
Użytkownikom zadano następujące pytanie:

Czy NW-E75 jest bardzo wydajny?

50 użytkowników odpowiedziało na pytania i oceniło produkt w skali od 0 do 10. Ocena 10/10 oznacza, że SONY NW-E75 jest w swojej kategorii na najwyższym poziomie technicznym, oferuje najwyższą jakość lub możliwości.

Opinie (surowe wyniki) są przedstawione na poniższym wykresie:

1021210747511
012345678910

Jeżeli pozostawisz kursor nieruchomo nad kolumną przez kilka sekund, zobaczysz ilu ludzi zagłosowało na wynik widoczny w osi poziomej.

Dane statystyczne:

= 6.92
= 2.47

Przeciętny wynik wynosi 6.92, a średnia różnica 2.47.
Niezawodność
Użytkownikom zadano następujące pytanie:

Czy NW-E75 jest solidny i wytrzymały?

50 użytkowników odpowiedziało na pytania i oceniło produkt w skali od 0 do 10. Ocena 10/10 oznacza, że uważasz SONY NW-E75 jako produkt bardzo solidny, który będziesz mógł używać długo zanim się uszkodzi.

Opinie (surowe wyniki) są przedstawione na poniższym wykresie:

101119855811
012345678910

Jeżeli pozostawisz kursor nieruchomo nad kolumną przez kilka sekund, zobaczysz ilu ludzi zagłosowało na wynik widoczny w osi poziomej.

Dane statystyczne:

= 7.18
= 2.36

Przeciętny wynik wynosi 7.18, a średnia różnica 2.36.
Wart swojej ceny
Użytkownikom zadano następujące pytanie:

Czy NW-E75 ma dobry stosunek ceny do jakości?

50 użytkowników odpowiedziało na pytania i oceniło produkt w skali od 0 do 10. Ocena 10/10 oznacza, że uznajesz produkt za niedrogi w porównaniu do jego możliwości.

Opinie (surowe wyniki) są przedstawione na poniższym wykresie:

101211259667
012345678910

Jeżeli pozostawisz kursor nieruchomo nad kolumną przez kilka sekund, zobaczysz ilu ludzi zagłosowało na wynik widoczny w osi poziomej.

Dane statystyczne:

= 6.74
= 2.27

Przeciętny wynik wynosi 6.74, a średnia różnica 2.27.

Skontaktuj się z Diplotop
Główne marki
Najlepsze produkty
Produkty są oceniane regularnie
Nowe produkty
Mapa strony
Rss
Odniesienia zaczynające się na literę A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.